Инициативата „Мениджър за един ден“ предлага да скочим във времето напред и да надникнем чрез мечтана за нас професионална роля в днешния работен ден. bTV е неин медиен партньор.

Инициативата ни позволява да предприемем осъзнато решение какво образование да следваме, какви кариерни стъпки да предприемем и какво би ни дало по-голям шанс един ден да достигнем тази желана позиция с усърдие и постоянство, натрупване на знания и умения и предприемане на активни действия.