Здравей!

Твоят профил те очаква.

Декларации за съгласие

Декларации за информирано съгласие за фото и видео заснемане. Ако вече имаш одобрение и си потвърдил гостуване в твоята компания-домакин е нужно да попълниш тази декларация. Декларациите са различни, спрямо възрастта на участника и се подписват от родител/настойник ако участника е до 18 г. Ако си навършил 18 г., можеш да я подпишеш лично. Носи подписаната декларация в деня на участието.