Отворете врати за младите мениджъри!

"Мениджър за един ден" 2022 ще се проведе на 10 май присъствено или в онлайн среда удобна за всички участници. Споделете от вашето професионално вдъхновение, опит и дорби практики на вашата организация или компания!
Изградете вашия профил с цел представяне на организацията ви и обявете отворените позиции при вас до 21 април, 2022. Не забравяйте да посочите дали участието при вас ще е онлайн или присъствено!

Служи за мост между бизнеса и бъдещите кадри.

Участието в инициативата развива меките умения на младите хора и засилва тяхната увереност в собствените сили.

Дава възможност на участниците да изберат подходящата за тях професия и да научат как да бъдат успешни в кандидатстването за работа.

Най-мащабната и устойчива инициатива за кариерно ориентиране в страната, с над 20 години история и доказана полза за участниците.

В рамките на „Мениджър за един ден“ утвърдени специалисти от бизнеса, услугите, институциите и неправителствения сектор отварят вратите на своите организации за високо мотивирани ученици и студенти и споделят своя опит с младите хора.

5 причини, заради които си струва да се включите:

1. Споделяне на опит към младите: вдъхновявате чрез личния си пример и споделянето на добри професионални практики.

2. Подрекпа в кариерно ориентиране: възможност да вдъхновите младите хора при избора им на професия за бъдеща кариерна реализация.

5. Мотивация на служителите: повишаване на мотивацията на вашите служители чрез запознанство с млади и амбицирани хора.

4. “Сверяване на часовника”: възможност да надникнете в интересите на младите професионалисти и да проучите формирането на пазара на труда.

3. Подчертаване на корпоративни ценности: изграждане на позитивен имидж и демонстриране на социална ангажираност, чрез работа в полза на бъдещото поколение.

Участвай!

Нашите партньори

"Мениджър за един ден" 2022 достига до вас с подкрепата на: