Талантливи ученици и студенти се запознаха с работата в ключови за А1 направления – финанси, развитие на мобилната мрежа и търговия за частни клиенти, като част от инициативата на JA Bulgaria „Мениджър за един ден”.