Подкрепи инициативата

Подкрепата ви създава бъдещите предприемачи на България!

„Мениджър за един ден“ има за цел редовно да служи като мост между младежи и активни компании, организации и институции от всички краища на страна ни.

Нашата цел е да вдъхновим  и участваме активно в изграждането на осъзнато, будно и предприемчиво поколение. Вече 20 години виждаме резултатите от тези ежегодни срещи. Голяма част от участниците в инициативата впоследствие продължават в стажантските програми или като част от екипите на компаниите-домакини. Има и такива, които създават свои бизнеси и се превръщат в посланици на инициативата.

Оценяваме високо вашите дарения и подкрепа. За „Мениджър за един ден" 2022 г. можете да го направите в качеството си на:

  1. Образователна и/или държавна институция, спрямо заявена ангажираност, съгласувана с нас - дарение на стойност 200 лв.
  2. Компании-домакини на инициативата – такса на минимална стойност 200 лв. (без вкл. ДДС), спрямо възможностите ви.
  3. Официален партньор на инициативата - по договаряне с екипа на JA Bulgaria.
  4. Физическо лице – дарение по ваш избор.

За оформяне на дарение / доброволна заплатена такса, моля да се обърнете към екипа на JA Bulgaria на телефон 02 989 3660 или ja.administration@jabulgaria.org.

За всяко дарение или доброволна заплатена такса ще бъде издадено свидетелство или фактура от името на JA Bulgaria:

Прочети члена по ЗКПО за данъчни облекчения.

Банкова сметка:
IBAN: BG14STSA93000017677215
BIC: STSABGSF
Банка ДСК Джуниър Ачийвмънт България

Благодарим ви предварително!

За JA Bulgaria

Мисията на JA Bulgaria е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си. Ние мотивираме младите хора да бъдат активни и инициативни и ги подготвяме да знаят как и да могат да реализират идеите си в конкурентна среда.

Вече 22 години JA България е водеща международна неправителствена организация у нас, с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета.

Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и готовност за работа. JA използва т.нар. прогресивен или спираловиден модел на образование, чрез който се надгражда усвоеното на предишните етапи и устойчиво се постига ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието и предприемачеството.

Данъчни облекчения при дарения

Нашите партньори

"Мениджър за един ден" 2022 достига до вас с подкрепата на: