Продължава регистрацията на компании и институции за 21-вото издание на „Мениджър за един ден“. Активната кампания за тях продължава до  30 март като своевременно насочваме фокуса и върху привличането на кандидатите към публикуваните позиции.

Какво да направите ако досега не сте участвали в инициативата?

Регистрацията като компания-домакин може да направите на тази страница. След като попълните краткия формуляр, ще получите автоматичен имейл с допълнителни инструкции за следващите стъпки, как да подадете информация за фактуриране на плащането (ако не сте институция, която е освободена от такса – вижте повече за таксите).

След като активираме вашия профил, може да публикувате до 3 позиции ако сте заплатили минималната такса за участие. За всяка от позициите може да отворите брой места по ваша преценка. Даваме кратък пример за илюстрация. Ако едната ви позиция е „Директор Маркетинг“, може да запишете, че ще одобрите и приемете 10 кандидата. Възможно е някой от одобрените да не успее да дойде в последния момент по различни причини, така че ако имате физическо пространство и екип, който да посрещне малко повече хора, може да предвидите няколко човека повече като бройка, но да може да ги посрещнете дори всички да потвърдят и да дойдат. Ако желаете да отворите повече от 3 позиции може да изберете следващия партньорски пакет, в който като допълнение ще имате и нашата подкрепа при промотирането на позициите сред кандидатите чрез нашите социални канали.

Какво се случва в деня на инициативата?

Дейностите, които ще организирате за участниците на 27 април зависят от вас и вашия екип. Добра практика е да се възложи задание – малък проект или казус, по който вашите млади мениджъри да работят като екип и да подготвят презентация в края на деня, с която да представят тяхното решение на поставената задача. Участието на хора от вашата компания е препоръчително, но може и да не бъде необходимо през цялото време докато се работи по задачата.

Предварително е важно да обсъдите каква ще бъде организацията по време на гостуването на участниците, в кои помещения ще бъдат, кой ще ги посрещне, как ще представите компанията си на тях и как ще закриете деня по начин, който да остави добри впечатления у всички. Това е и моментът, в който ще им връчите сертификатите за участие в „Мениджър за един ден“. Помислете също дали всички позиции ще са присъствени или ще има и онлайн вариант, така че да може да приемете виртуално и гости от цялата страна за конкретна позиция. При виртуално участие е добре да имате член на екипа, който има опит с работа по групи в онлайн среда, ако участниците са повече на брой.

В последните 2 издания официалното закриване на деня се случи под формата на Facebook Livestream, в който се включват представители на компаниите, спонсориращи инициативата и специален гост от нашите медийни партньори. В тази връзка е добре да съобразите крайния час на дейностите при вас така, че участниците да мога да се включат в лайвстрийма или да го гледат на живо във Facebook.