Заместник-директор
към Професионална гимназия по транспорт "Коста Петров"

Борован | От преди 253 дни | Образование

Заместник-директорът подпомага дейността на директора . Ученикът , кандидатстващ за тази пози трябва да има организаторски и комуникативни умения.

За Професионална гимназия по транспорт "Коста Петров"

Професионална гимназия по транспорт

ПГ по транспорт е училище с традиции, което обучава ученици по специалностите "Малък и среден бизнес", "Автотранспортнан техника", "Помощник-възпитател" и [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Project Manager for remote services

THE role:Manages projectsManages project team and tracks performanceAnalyses project information, tracks project status, holds meetingsManages invoices to customer and creates [...]

Technical Consultant

THE role:Leads the technical assessment and delivery of specific technical solutionsCreates, coordinates and tracks the designs for technology solutionsCollects and [...]

Project Manager Shared Services Centre

THE role:Works on projects where analysis of situations requires an evaluation of multiple factorsProvides improvement ideas and recommends changes in [...]