Служител човешки ресурси и касиер
към СУ "Вичо Грънчаров"

Горна Оряховица | От преди 70 дни | Образование

Подготвя документи за заплати за компютърна обработка и проверява тяхното съответствие с подадените данни.

Изготвя ведомост за заплати на персонала и изплаща заплати.

Приема, съхранява и предоставя парочни средства и ценни книжа.

Приема необходимите документи, попълва и регистрира в НАП сключените трудови договори.

Води и съхранява касова книга.

За СУ "Вичо Грънчаров"

СУ

СУ „Вичо Грънчаров” е училище, което умело съчетава традиция и новаторство. Основен стремеж в обучението е да формира у младите [...]
Вижте всички обяви