Служител човешки ресурси и касиер
към СУ "Вичо Грънчаров"

Горна Оряховица | От преди 339 дни | Образование

Подготвя документи за заплати за компютърна обработка и проверява тяхното съответствие с подадените данни.

Изготвя ведомост за заплати на персонала и изплаща заплати.

Приема, съхранява и предоставя парочни средства и ценни книжа.

Приема необходимите документи, попълва и регистрира в НАП сключените трудови договори.

Води и съхранява касова книга.

За СУ "Вичо Грънчаров"

СУ

СУ „Вичо Грънчаров” е училище, което умело съчетава традиция и новаторство. Основен стремеж в обучението е да формира у младите [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Business Analyst & CSR Leader

THE role:To extract business and performance dataTo analyze and interpret data to support next level business and organizational decision-making;To [...]

Technical Consultant

THE role:Leads the technical assessment and delivery of specific technical solutionsCreates, coordinates and tracks the designs for technology solutionsCollects and [...]

Оперативен Мениджър на екип за управление на проекти

Здравейте,Казвам се Александър Бекяров и съм Мениджър на екип за управление на проекти в Ейч Пи Инк България. Ако [...]