Началник отдел "Местно искономическо развитие и европроекти"
към Община Ветрино

с. Ветрино (обл. Варна) | От преди 69 дни | Финанси и инвестиции

1. Организира и участва в  конференции в областта на икономичесското развитие, семинари и изложения;
2. Прилага политики, утвърждавайки ценностите и стратегиите на компанията;
3. Планира и дава отчет на дейностите, за които е отговорен;
4. Формулира целеви планове и контролира тяхната реализация, според възложените му отговорности;
5. Открива и описва възможности за управление на проекти.

За Община Ветрино

Община Ветрино

Община Ветрино е устойчиво развиваща се община, устремена към постигане на ефективна и висококонкурентна икономика, целяща постигане на по-висок жизнен [...]
Вижте всички обяви