Експерт "Връзки с обществеността"
към Община Ветрино

с. Ветрино (обл. Варна) | От преди 69 дни | Маркетинг, реклама и PR

1. Организира и осъществява всички видове връзки с обществеността- интервюта, пресконференции, презентации, делови срещи и др.
2. Организира и провежда представянето на дейността на предприятието и рекламата на предоставяните продукти и услуги.
3. Поддържа контакти с представители на медиите, изпраща периодично текуща информация за дейността на предприятието.
4. Следи и се информира за настъпващите промени и нововъведения в областта на връзките с обществеността, информацията и рекламата.

За Община Ветрино

Община Ветрино

Община Ветрино е устойчиво развиваща се община, устремена към постигане на ефективна и висококонкурентна икономика, целяща постигане на по-висок жизнен [...]
Вижте всички обяви