Директор на дирекция
към Община Смолян

Смолян | От преди 114 дни | Администрация

Директорите на дирекции отговарят за организацията, ръководството, координацията и контрола на работа в съответната дирекция и дейностите към нея. Издават и подписват документи, свързани с дейността на съответната дирекция.

За Община Смолян

Община Смолян

Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на [...]
Вижте всички обяви