Икономист
към Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Сандански | От преди 119 дни | Организации с нестопанска цел
1.Ръководи, организира и контролира икономическите процеси в организацията. 2. Прави икономически анализи за дейността на организацията. 3. Извършва вътрешен финансов контрол.

За Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Сдружение с нестопанска цел "Бизнес Информационен и Консултантски Център" Сандански е учредено на 9 май 1997год. и регистрирано на 26 [...]
Вижте всички обяви