Експерт в Дирекция "Стопанска и инвестиционна политика, проекти и програми"
към Община Сандански

Сандански | От преди 125 дни | Политика и държавна администрация

Участва в набирането, обработването и оценката на информация относно възможностите за финансиране на проекти по европейски програми и не само.

Участва с разработването на цялостни проектни предложения за кандидатстване.

Участва в управлението на проекти.


За Община Сандански

Община Сандански

Общинската администрация - Сандански осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, законите, подзаконовите нормативни актове, решенията [...]
Вижте всички обяви