Директор на дирекция "Инвестиционна и хуманитарна политика"
към Община Дряново

Дряново | От преди 119 дни | Администрация

Директорът на дирекцията ръководи и координира работата на служителите, свързана със следните дейности:

1. Разработване на проекти и програми;
2. Образование;
3. Младежки дейности, спорт, туризъм;
4. Здравеопазване;
5. Социални дейности;
6. Култура.

За Община Дряново

Община Дряново

Общинска администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на [...]
Вижте всички обяви