Директор на дирекция "Архитектура, строителство и общинска собственост"
към Община Дряново

Дряново | От преди 119 дни | Администрация

Директорът на дирекцията ръководи и координира работата на служителите, свързана със следните дейности:
1. Устройство на територията;
2. Архитектурно-строителен контрол;
3. Кадастър и регулация;
4. Инвестиционна дейност;
5. Екология и чистота;
6. Общинска собственост;
7. Икономически дейности.

За Община Дряново

Община Дряново

Общинска администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на [...]
Вижте всички обяви