Директор на дирекция "Административно-правно и информационно обслужване, връзки с обществеността"
към Община Дряново

Дряново | От преди 119 дни | Администрация

Директорът на Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване, връзки с обществеността" координира работата на дирекцията, свързана със следните дейности: услуги и информация на гражданите, ГРАО, отбранително-мобилизационна подготовка и канцелария.

За Община Дряново

Община Дряново

Общинска администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на [...]
Вижте всички обяви