Кмет
към Община Дряново

Дряново | От преди 119 дни | Администрация

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината.
Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината. Упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината. В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

 

За Община Дряново

Община Дряново

Общинска администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на [...]
Вижте всички обяви