Експерт европейски програми и проекти
към Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Сандански | От преди 119 дни | Организации с нестопанска цел
  • Осигуряване на информация във връзка с функционирането и възможностите на Вътрешния пазар на стоки и услуги, вкл. препращане към актуални търгове.
  • Информация за сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури, участието в търгове, критериите за екологичност на стоките, СЕ маркиране и др.
  • Оказване на помощ на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество.
  • Подпомагане на МСП при намирането на партньори от частния и публичния сектор.


За Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Сдружение с нестопанска цел "Бизнес Информационен и Консултантски Център" Сандански е учредено на 9 май 1997год. и регистрирано на 26 [...]
Вижте всички обяви