WWF Bulgaria
Публикувани
26.01.2023
Изтича
28.04.2023
Адрес
София, Bulgaria
Област
София-град
Място на провеждане
Онлайн, Присъствено
Финална дата
2023/04/10

Описание

Едно от основните предизвикателства за човечеството днес е справянето с климатичната криза заедно с постигането на устойчиво икономическо развитие. Сред необходимите мерки са спешни действия за намаляване на емисиите парникови газове. Преходът към нисковъглеродна икономика и чиста енергия е ключов за това.

Ролята на старши експерт “Климат и енергиен преход” във WWF е да подпомогне процеса на преминаване към възобновяеми енергийни източници и безвъглеродна икономика на България. Това включва лобиране, анализиране на данни и доклади и предоставяне на препоръки към държавни и научни институции и бизнеса относно най-добрите технологии и практики за целта.

От кандидатите за позицията очакваме позитивно отношение, висока мотивация, да могат да слушат и запомнят, да са любопитни, да имат желание да общуват и да защитават каузата на WWF за опазване на дивата природа. Желателно е да владеят английски език и да работят свободно с Microsoft Office.

Само регистрирани потребители могат да кандидатстват за позиции.

Подобни позиции

13.02.2023