Kaufland България
Публикувани
06.03.2023
Изтича
10.04.2023
Адрес
Пловдив, Bulgaria
Категория
Област
Пловдив
Място на провеждане
Присъствено
Финална дата
2023/04/10

Описание

Отдел Храни е най-големият сектор в Логистиката на Кауфланд – тук работят 210 служителя.

Основните задължения на Ръководител отдел са да гарантира правилното протичане на всички процеси, свързани със складиране, съхранение и изход на стоката към филиалите на Кауфланд.

Качественото обработване на стоката гарантира навременни и коректни доставки за магазините, които са от първостепенно значение за успешния бизнес на фирмата.

От първостепенно значение е правилният подбор, обучение и развитие на кадрите.

Основни отговорности:

  • Съвместно с екипа от сменни ръководители в отдела (6 човека) ежедневно се следят всички основни KPI, които отразяват качеството на извършената работа.
  • Прогнозиране на работата и планиране на ресурсите
  • Подредба на склада
  • Комуникация с други отдели, с които сме свързани – Диспо, Аутодиспо (поръчки), Продажби (Магазинна мрежа)

 

Профил на кандидата, който се търси за тази позиция

  • Енергичен, динамичен човек, с опит в управлението на хора и процеси
  • комбинативно мислене
  • коректен
  • справяне с предизвикателства от различен характер
  • комуникативен
  • стремеж към постоянно подобрение.

 

Логистиката на Кауфланд е най-мащабната в България. Процесите са унифицирани за всички складове на Кауфланд в Европа – работи се по високи немски стандарти. Има възможност за кариерно развитие в различни направления. Добива се богат опит от успешния бизнес модел, който фирмата развива в своята логистична база вече 17 години. Има възможности за участие в различни международни проекти, в които се работи съвместно с хора от много държави.

Можеш директно да приложиш уменията си в нашия логистичен център в с.Стряма, Пловдив или да демонстрираш таланта си при управление на веригата от доставки.

 

Само регистрирани потребители могат да кандидатстват за позиции.