Община Чепеларе
Публикувани
17.03.2023
Изтича
20.04.2023
Адрес
Чепеларе, Bulgaria
Област
Смолян
Място на провеждане
Присъствено
Финална дата
2023/04/10

Описание

Длъжността - Началник отдел „Хуманитарни дейности, европейски и национални програми и проекти“  е свързана с изпълнението на следните функции:

  • Да ръководи, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността на отдела.
  • Да осигурява технически дейността на кмета на Общината при осъществяването на правомощията му по разработката и управлението на успешни проекти, финансирани от Европейските структурни фондове, Кохезионния фонд и други донори.

Области на дейност:

  • евроинтеграция;
  • разработване и управление на проекти и програми;
  • връзки с обществеността и НПО;
  • управление на човешките ресурси;
  • административно обслужване на физически и юридически лица.
Само регистрирани потребители могат да кандидатстват за позиции.