БНП Париба Лични Финанси, клон България
Публикувани
08.02.2023
Изтича
08.06.2023
Адрес
София, Bulgaria
Област
София-град
Място на провеждане
Присъствено
Финална дата
2023/04/10

Описание

Всеки ден ние сме потребители – на храна, пътуване, стоки или услуги. Тъй като потреблението е толкова важна част от нашия живот, то играе важна роля за справяне с глобалните предизвикателства, пред които е изправен нашия свят - климатични промени, изчерпване на природните ресурси и увеличаващо се неравенство. Ние от БНП Париба Лични Финанси сме убедени, че именно чрез по-отговорното потреблението всеки има възможност да опази природните ресурси, да ограничи своя въглероден отпечатък и да постигне по-мащабни промени.

Като лидер в потребителското кредитиране и отговорен кредитор, ние считаме, че можем да изиграем ключова роля, за да подпомогнем хората в създаването на по-устойчиви навици за потребление и по-добро управление на личните им финанси. Вдъхновени от тези убеждения и силното желание за действие, ние определихме целта на нашата компания: “в подкрепа на нашите клиенти и партньори, за насърчаване на достъпа до по-отговорно и устойчиво потребление“.

Ключовата и отговорна роля по изпълнението на стратегията ни за устойчивост е на Мениджър устойчиво развитие. Част от нейните предизвикателства са:

  • Да планира инициативи и дейности в за изпълнение на целите ни за устойчиво потребление;
  • Да се погрижи стратегията да достигне до всеки един служител, да е разбрана и приета;
  • Да ангажира все повече колеги като участници в различните инициативи;
  • Да развива културата на доброволчество сред служителите.

Ако темата за ролята ни в опазването на природните ресурси те вълнува, ако искаш да разбереш повече за това как една финансова компания може да допринесе, включи се в Мениджър за един ден като Мениджър устойчиво развитие.

Очакваме в полето за коментар при кандидатстване да ни напишеш накратко защо избра тази позиция.

Само регистрирани потребители могат да кандидатстват за позиции.