БНП Париба Лични Финанси, клон България
Публикувани
15.02.2023
Изтича
10.04.2023
Адрес
Пловдив, Bulgaria
Област
Пловдив
Място на провеждане
Присъствено
Финална дата
2023/04/10

Описание

Знаеш ли какво се случва, ако един клиент престане да плаща вноски по кредита си? Да, за съжаление се случва някои клиенти да не погасяват редовно месечните си вноски и последствията от това са много сериозни в дългосрочен план - както за клиента, така и за банката. За да не се стига до тези последствия, ключова роля в компанията ни има отдел Телефонно събиране. В телефонни разговори с клиентите, ние се стараем да разберем причината за забавянето и търсим най-подходящото за ситуацията индивидуално решение. Не всяко забавяне означава некоректен клиент, затова и тук подхождаме с грижа за клиента и основната ни цел е той да навакса закъснението.

Целият този процес се управлява от Мениджър Телефонно събиране, чиято основна роля е:

  • Да взима решения относно всички оперативни процеси по събиране на просрочени задължения по телефон;
  • Да подсигури спазването на всички законови изисквания при тази дейност;
  • Да контролира качественото провеждане на разговорите с клиенти, така че да се подсигури тяхното позитивно изживяване в труден за тях момент;
  • Да съблюдава правилното опериране на всички процеси, така че да се постигнат качествените и количествените резултати;
  • Управлява и развива екип от Ръководители екип.

Отдел Телефонно събиране е един от най-важните отдели в компанията ни, защото процесите в него влияят директно на кредитния риск и финансовите резултати. Ако искаш да разбереш за предизвикателствата да ръководиш отдела, ако ти е любопитно как се управляват процесите в него и какво прави Мениджър Телефонно събиране успешен, заяви участието си!

Очакваме в полето за коментар при кандидатстване да ни напишеш накратко защо избра тази позиция.

Само регистрирани потребители могат да кандидатстват за позиции.