СУ "Любен Каравелов"
Институция

Добрич
Образование

Светла Иванова

директор

Средно иновативно училище "Любен Каравелов" - гр. Добрич. Училището е в иновативно от 4 години. Иновацията е в областа на кодирането, където се работи с ученици от прогимназиален етап . Има изградени клубове по роботика и дигитална графика в гимназиален етап. . СУ "Л.Каравелов" спечели през 2020г. проект по НП "Изграждане на училищна STEM среда". В училището ще се изгради  Център за дигитални създатели върху площ около 440 кв2. Той ще започне да функционира през новата учебна година 2021/2022 г. Училището има опит в различни национални и международни проекти. Нашите позиции