СУ "Георги Бенковски", гр. Тетевен
Институция

Тетевен
Образование

Дафина Ниолова

заместник-директор

Най-голямото училище на територията на община Тетевен. С мотивирани, квалифицирани и приобщаващи учители, отворени към съвременни, иновативни практики на преподаване.

Нашите позиции