Община Ветрино
Институция

с. Ветрино (обл. Варна)
Маркетинг, реклама и PR Образование Право и юридически услуги Счетоводство и одит Финанси и инвестиции Човешки ресурси Администрация

Мартина Димитрова

Специалист "Образование, култура и вероизповедания"

Община Ветрино е устойчиво развиваща се община, устремена към постигане на ефективна и висококонкурентна икономика, целяща постигане на по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред нейното развитие стои предизвикателството за успешното интегриране към Европейския Съюз и превръщането и в равностоен партньор на европейските общини и региони.

Приоритетни области за развитието на икономиката на общината са земеделието и  животновъдството. Чистата околна среда, наличието на редки растителни и животински видове, съществуващите интересни археологически разкопки, близостта до Черноморските курорти и сравнително добре развитата инфраструктура са предпоставка за развитие на нов отрасъл – туризъм.

Нашите позиции