Telelink Infra Services
Компания

София
Инженерство ИТ - софтуер и хардуер Телекомуникации Архитектура и строителство

Росица Йорданова

Ръководител отдел "Човешки ресурси"

Холдингът „Телелинк“ е основан през 2001 г. С глобална мрежа в 10 държави и 17 години опит, Телелинк предлага богат набор от иновативни услуги и решения в сферата на ИТ инфраструктурата, информационната сигурност, дигиталната трансформация, големите данни, управляваните услуги и облачни решения.

„Телелинк Инфра Сървисис“ е българска компания, която предлага услуги по изграждане и опериране на комуникационна инфраструктурата, доставка и интеграция на системи за сигурност и интелигентни системи за наблюдение.

Телелинк непрекъснато инвестира в обучение, развитие и сертифициране на своите служители. Международният екип на компанията се състои от водещи експерти и визионери в областта си, наброявайки 600 висококвалифицирани служители и над 2000, работещи на проектна база.


Нашите позиции