Национален студентски дом към Министерство на образованието и науката
Институция

София
Изкуство Наука и развойна дейност Образование Политика и държавна администрация Администрация

Христиан Даскалов

Директор

Националният студентски дом е държавна институция от системата на изпълнителната власт. Институцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.

В Студентския дом функционират центрове, предоставящи различни видове услуги, има просторни зали за репетиции и публични изяви на студенти, в т.ч. художествена галерия, интернет-център и др.

От създаването си през 1933г., Националният студентски дом е разположен в сърцето на българската столица на пл. „Народно събрание“ №10 – сред сградите на Народното събрание, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките и Храм-паметника „Александър Невски“.

Подробна информация за дейността на Националния студентски дом е налична на www.studenthouse.bg


Нашите позиции