Профилирана природо-математическа гимназия "Акад.проф.д-р Асен Златаров"
Институция

Ботевград
Образование

Даниела Колева

директор

Профилирана природо-математическа гимназия “Акад. проф. д-р Асен Златаров” е училище с утвърдено име и традиции в Ботевград. Патрон на нашата гимназия е големият български учен акад. проф. д-р Асен Златаров. Сам европейски възпитаник, той ни е завещал убеждението си, че българската нация е европейска, и че добро за българския народ е това, което е добро за Европа.

 Гимназията е едно от водещите елитни училища в софийска област. В нея се обучават през тази учебна година 508 ученици от 5 до 12 клас в следните профили: чуждоезиков-английски език, немски език; природоматематически-информационни технологии, биология и химия, информационни технологии, български език и литература, история и цивилизация. Като втори чужд език се изучават испански, руски, немски, английски език.Над 90% от випускниците на гимназията всяка година успешно се представят на кандидатстудентските изпити в последствие се реализират като добри специалисти в различни сфери на дейност. Те стават студенти в България и чужбина.
Нашите позиции