Област
Велико Търново

Информация за компанията

Средно училище „Вичо Грънчаров” е едно от големите училища в град Горна Оряховица. Тук се обучават деца и ученици от подготвителна група до ХІІ клас. Училището се старае да осигури необходимото равнище на общообразователна и профилирана  подготовка, което позволява непрекъснато ученикът да се образова и самообразова.

Активни позиции в момента, предлагани от Средно училище "Вичо Грънчаров"

Не намерихме работни позиции.