Съвети при кандидатстване за работа от Бистра Ангелова, HP Inc. България

Съвети при кандидатстване за работа от Бистра Ангелова, HP Inc. България

 

СЛЕД ВЪЗМОЖНОСТТА ЧАСТ ОТ ВАС ДА БЪДАТ МЕНИДЖЪРИ ЗА ЕДИН ДЕН В HP INC. БЪЛГАРИЯ, БИСТРА АНГЕЛОВАСПЕЦИАЛИСТ ПОДБОР НА ТАЛАНТИ, ДАВА НЯКОИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОВА КАК УСПЕШНО ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА. 

 

Кои са аспектите, в които по-често са добре подготвени двадесетгодишните кандидати за работа, и къде виждате слабости?

Младите таланти, които проактивно търсят възможности за развитие и реализация, умело и бързо боравят с комуникационни канали – отговарят експедитивно на запитвания от работодатели и следят социалните медии.

Това, което би подпомогнало младите кандидати за работа в намирането на подходяща професионална среда и посока, е съзнателният самоанализ на силните и слабите им страни. Една такава ясна самооценка би им дала идеи за най-подходяща професионална насока, където биха могли да реализират пълния си потенциал. От друга страна, способността им да комуникират ефективно и в конкретика тези елементи, които са силни или съответно подлежат на подобряване, би ги направила по-убедителни в мотивацията и представянето си като цяло в процеса на подбор.

 

Какви са тенденциите, свързани с мотивацията на кандидатите за работа?

За самите кандидати, както и за техния бъдещ работодател, е много важно да са наясно с приоритетите си от гледна точна на мотивация и с времевата им перспектива. Например дали основният смисъл на работата е да бъдат завършени определени задачи, което би довело до определено материално възнаграждение, или биха искали да учат дългосрочно и да търсят удовлетворение и реализация на личните си интереси и кариерни мечти. На тези въпроси индивидуален и искрен отговор може да намери самият кандидат, като това би го подпомогнало да намери най-подходящия си работодател.

Друг важен елемент от мотивацията са очакванията на кандидатите за професионалното им развитие. Все по-често се наблюдава тенденция очакванията да не са съобразени с реалността. Напоследък актуална тема е тази за самочувствието и увереността, които се демонстрират на интервю за работа. Тези компоненти сами по себе си са важни, но биха били още по-определящи за успеха на една кандидатура и кариерно развитие ако са комбинирани с конструктивна самокритичност.

 

Кои са меките умения, които открояват успешните кандидати?

Меките умения, които отличават силните кандидати, са свързани основно със способността за ефективна комуникация, адаптивността, както и умението за работа в екип. Тези характеристики са ключови особено в областта на технологиите и иновациите, където промените ежедневно ни провокират да сме креативни, гъвкави и колаборативни.

 

Какво място заема днес мотивационното писмо или тази практика остарява? Ако е така, какви са тенденциите сега?

Идеята за мотивационно писмо е изначално полезна за процеса на подбор от гледна точка на това, че дава възможност на кандидатите да персонализират кандидатурата си спрямо позицията и компанията, към които проявяват интерес, и да представят убедително мотивацията си. В практиката, обаче, повечето мотивационни писма съдържат общи послания, които не са достатъчно специфични за ролята и компанията и това прави този инструмент е неработещ.

Друг начин една кандидатура да се открои като силна и убедителна е поддържането на активен LinkedIn профил, който да дава достатъчно информация относно образованието, опита, кариерните предпочитания и професионални интереси на кандидата. Все по-чести практики като част от процеса на дигитализация са също така видео визитките.

Един от ефективните инструменти за подбор, които в HP използваме за стажантски позиции, е центърът за оценка. Чрез него в рамките на един ден имаме възможност както да се запознаем с предварително избрани кандидати и техните интереси и мотивация, така и да им представим културата и средата в компанията, както и възможностите за кариерно развитие.

 

HP interns

 

Възползвайте се и от възможността да видите как работи компанията чрез нейните стажантски програми. Вижте повече за стажантската програма на HP Inc. България тук. Очаквайте тук и видео от презентацията на Даниела Петкова в Кариерния форум "Професиите на бъдещето" на 30 октомври 2018 г. във форум "Джон Атанасов".

 

 

Последни статии :

Съвети при кандидатстване за работа от Бистра Ангелова, HP Inc. България

Съвети при кандидатстване за работа от Бистра Ангелова, HP Inc [...]

  СЛЕД ВЪЗМОЖНОСТТА ЧАСТ ОТ ВАС ДА БЪДАТ МЕНИДЖЪРИ ЗА ЕДИН ДЕН В HP INC. БЪЛГАРИЯ, БИСТРА АНГЕЛОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПОДБОР НА ТАЛАНТИ, ДАВА НЯКОИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОВА КАК [...]

Прочети повече

Интервю със Стефан Димитров

Интервю със Стефан Димитров

  Срещи с участниците в „Професиите на бъдещето“: Стефан Димитров, управляващ директор на TMF Group Bulgaria, който ще говори за бъдещето на професиите във финансово-счетоводната сфера. Имате още [...]

Прочети повече

Интервю с Красимир Петров

Интервю с Красимир Петров

  Красимир Петров ще бъде сред участниците във форума "Професиите на бъдещето" на 30 октомври във форум "Джон Атанасов". Неговата презентация ще бъде свързана с интернет на нещата (IoT). Запазете [...]

Прочети повече

Препоръчани позиции

Engineer

THE role:Timely responds to customers via phone/mail/webProvides information & troubleshoot to solve customer problemManages customer expectations and identifies customer problemsKeeps [...]

Inclusion & Diversity (I&D) Employee Resource Groups Program Manager

The Inclusion & Diversity (I&D) ERG Program Manager is responsible for leading the development and execution of the I& [...]

Country HR Manager

THE role: Drive the HR strategy for the company Design, integrate and deploy HR local & corporate programs Translate business [...]