Интервю с Надежда Минева, Нестле България

Надежда Минева, Специалист Подбор Нестле България

Интервю с Надежда Минева, Нестле България

 

Как Нестле подкрепя младите хора в България?

Нашата ключова инициатива в тази посока се нарича „Нестле се нуждае от младите хора“. Подкрепата ни към младежите е в няколко основни посоки:

-        Създаване на възможности за започване на работа, стаж или практика: от старта на инициативата през 2014 година до момента над 550 младежи под 30-годишна възраст са се възползвали от тази възможност

-        Повишаване на готовността за старт в кариерата: организираме редица подкрепящи събития, в които експертите споделят своя опит. Такива са CV работилниците, в които споделяме практически съвети за изготвяне на автобиография, дигитален отпечатък, подготовка и поведение по време на интервю за работа. Участието ни в „Мениджър за един ден“ също е прекрасна възможност за младите хора да придобият реална представа за работния процес в съответната област

-        „Алианс за младежта“ – още 30 български и международни компании припознават каузата за подкрепа на младите хора в тяхната професионална реализация и обединяват усилията си за създаване на възможности за работа и обучение за тях. Също така, за четвърта година провеждаме обучителна програма за стажантите в компаниите партньори от Алианса, в рамките на която младите хора се запознават с теми като Презентационни умения, Design Thinking, Управление на времето, Управление на проекти, Бизнес етикет и трудово-правни отношения и др.

В Нестле поемаме ангажимент да продължим със стажантските си програми, обучения и подготовка за работа до 2020 г., като предложим възможности за работа и учене на още над 100 млади хора.

 

Какви стажантски програми имате в Нестле?

В Нестле България имаме дългосрочни традиции в подкрепата и наемането на млади хора на работа и вече над 20 години развиваме стажантските си програми. Стажовете при нас са с различна продължителност в зависимост от конкретните бизнес нужди, но най-общо биват два вида:

  •         Краткосрочни (между 1 и 3 месеца), които се случват предимно през летните месеци
  •         Дългосрочни (за 6 или 12 месеца) за вече завършилите студенти, които търсят подходящ старт за своята кариера

Всички стажанти в Нестле България имат възможността да работят върху реални задачи и проекти заедно с опитни колеги, като по този начин трупат ценен практически опит и умения.

 

За кого е подходяща кратката стажантска програма и за кого по-продължителният формат?

Кратките стажантски програми са много подходящи за все още учащите студенти, които желаят успоредно с теоритичните знания да натрупат и практически опит по своята специалност. Ето защо те се случват предимно в летните месеци, съобразено с натовареността в университета. По-дългите стажове са подходящи за хора, които скоро са завършили образованието си или са в последните години на своето следване, тъй като предполагат възможност за дългосрочно съвместяване на стажуването с ученето. В този случай освен че участват в работните задачи, на стажантите биват възложени и индивидуални проекти, които те самостоятелно координират и ръководят. Именно това предполага по-голяма посветеност и въвлеченост на стажанта в работния процес.

 

Вижте тук отворените позиции на Нестле България в "Мениджър за един ден": http://mfd.jabulgaria.org/company/view/4868

 

Очаквайте и интересната презентация на г-жа Елизабет Гранвил-Попова в кариерния форум "Професиите на бъдещето". 

 

регистрация

 

Последни статии :

ITA Group в Мениджър за един ден 2021

ITA Group в Мениджър за един ден 2021

  Първото виртуално издание на инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“, се проведе на 23 март тази година и се оказа едно от най-успешните като реализация досега [...]

Прочети повече

Manpower Group Bulgaria в Мениджър за един ден 2021

Manpower Group Bulgaria в Мениджър за един ден 2021

  Първото виртуално издание на инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“, се проведе на 23 март тази година и се оказа едно от най-успешните като реализация досега [...]

Прочети повече

Chaos в Мениджър за един ден 2021

Chaos в Мениджър за един ден 2021

  Първото виртуално издание на инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“, се проведе на 23 март тази година и се оказа едно от най-успешните като реализация досега [...]

Прочети повече