Мениджър Осигуряване на качеството – задължително владеене на английски език
към Нестле България

София | От преди 264 дни | Хранително-вкусова промишленост

Основни отговорности :

-Осигуряване на пълно съответствие с изискванията за безопасност и качество на продукта по отношение на производството във фабриката, гарантирайки че Нестле системите за Осигуряване на Качеството (NQS), Добри производствени практики (GMP) и  Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP) са обединени в производствените процеси;-

- Управление на проекти, за да се постигне обновяване и непрекъснато подобряване на качеството, посредством завършване на проектите на време, спрямо определения бюджет и плавното им внедряване във фабриката;

- Координира и участва при провеждане на одити по Осигуряване на Качеството;

- Планира,  ръководи  и развива екипа, за да се постигнат определените цели;  

- Предизвиква бизнес процесите и дейностите в отдела с цел непрекъснато  усъвършенстване.  
 
     

    


За Нестле България

Нестле България

                    [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Мениджър Автоматизация

Мениджърът на отдел „Автоматизация“ в Нестле България следва да реши уравнение, което съдържа в себе си съвкупност от законите [...]

Team Leader Gas Scheduling

Axpo delivers power. In Switzerland. In Europe. Axpo Trading is a Swiss energy company with local roots and a [...]

Главен секретар

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар. Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за [...]