Мениджър Осигуряване на качеството – задължително владеене на английски език
към Нестле България

София | От преди 114 дни | Хранително-вкусова промишленост

Основни отговорности :

-Осигуряване на пълно съответствие с изискванията за безопасност и качество на продукта по отношение на производството във фабриката, гарантирайки че Нестле системите за Осигуряване на Качеството (NQS), Добри производствени практики (GMP) и  Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP) са обединени в производствените процеси;-

- Управление на проекти, за да се постигне обновяване и непрекъснато подобряване на качеството, посредством завършване на проектите на време, спрямо определения бюджет и плавното им внедряване във фабриката;

- Координира и участва при провеждане на одити по Осигуряване на Качеството;

- Планира,  ръководи  и развива екипа, за да се постигнат определените цели;  

- Предизвиква бизнес процесите и дейностите в отдела с цел непрекъснато  усъвършенстване.  
 
     

    


За Нестле България

Нестле България

                    [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Главен секретар

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар. Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за [...]

People and Organizational Development Manager

Dear future Managers,TBI training and development team invites you to a one day challenging dynamic session where you [...]

Директор на банков клон

Искахме да разберем как преминава един работен ден на Директор на клон в Societe Generale Експресбанк и подготвихме следните въпроси:За [...]