Главен Инженер Фабрика
към Нестле България

София | От преди 295 дни | Хранително-вкусова промишленост

Основни отговорности:

- Разработва и следи за изпълнението на плановете и целите, свързани с технически отдел в съответствие с политиката, основните принципи и ключовите дейности на Фабриката;

- Ръководи и координира работните процеси и ресурси, свързани с техническата част във фабриката, включително и проекти за техническите съоражения и подобрения;

- Ръководи и координира технически отдел на фабриката и поддържа компетенции, мотивация и производителност за постигане на мисията и целите на екипи;

- Контролира бюджета на екипа, както и планове за капиталови инвестиции във фабриката и други свързани разходи;

За Нестле България

Нестле България

                    [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Директор на банков клон

Искахме да разберем как преминава един работен ден на Директор на клон в Societe Generale Експресбанк и подготвихме следните въпроси:За [...]

Връзки с институциите

Работа по представителство и защита интересите на бизнеса пред държавните органи, неправителствени и браншови организации и партньори.

Солвей Соди - Девня

Позициите в Солвей Соди - Девня, са за мениджъри производство, генерален мениджмънт, ПР, финанси и човешки ресурси