Мениджър Ключови клиенти в Нестле Профешънал
към Нестле България

София | От преди 114 дни | Хранително-вкусова промишленост

Основни отговорности:

-  Разработва и внедрява интегриран рекламен  план и специфични програми с активности за съответните клиенти;

Разработва подробен месечен план за продажби на ниво клиент, проследява и осигурява постигането на целите за продажби;

- Оценява заедно с отдел Маркетинг ефективността на проведените активности  и предлага идеи за подобрение;

- Осъществява бюджетен контрол за съответните клиенти;

- Ръководи, обучава и развива Търговски Представители Ключови Клиенти в бизнеса на Нестле Профешънал.За Нестле България

Нестле България

                    [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

ДИРЕКТОР РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

Директор ремонтна дейност - една от най - динамичните позиции в компанията, която ще ви даде възможност за продобиване [...]

Team Leader Gas Scheduling

Axpo delivers power. In Switzerland. In Europe. Axpo Trading is a Swiss energy company with local roots and a [...]

Delivery Lead

The Delivery Lead has the overall managerial responsibility for the delivery center. He/ She is overall responsible for the service [...]