Управител Хипермаркет
към Технополис България ЕАД

София | От преди 244 дни | Електроника и електротехника Търговия и продажби

Основни задължения:

  • Управлява от името на собствениците магазин от верига “Технополис” - хипермаркети за бяла и черна техника.
  • Води преговори от името на фирмата с клиенти и с други организации.
  • Планира, ръководи и координира дейностите на хипермаркета.
  • Координира работата и следи за изпълнението на служебните задължения на подчинените му. Следи, контролира и санкционира дисциплинарни нарушения и поощрява служителите. Приоритизира задачите и делегира изпълнението на същите.
  • Контролира разпределението на стоките в търговската площ и регулярното зареждане на щандове/витрини, следи за наличността и правилното разположение на рекламните материали в и извън магазина.
  • Следи, анализира, отчита и носи отговорност за нивата на приходи, разходи и печалба.
  • Идентифицира характеристиките на местния пазар и разработва подходяща стратегия за работа.
  • Изпълнява поставените цели и задачи, касаещи постигането на определени нива на продажби, обвързани с конкретни планове, включващи прогнозирани загуби и рекламации.
  • Следи за провеждането и контролира търговски промоции.
  • Провежда подбор, обучение и мотивация на служителите. 

За Технополис България ЕАД

Технополис България ЕАД

ТЕХНОПОЛИС е верига специализирани хипермаркети за бяла, черна, офис техника и IT. Първият ТЕХНОПОЛИС отваря врати през 2001 г., а [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Talent Hunter

Искате ли да сте Talent Hunter? Искате ли да поставите началото на финансовото си благополучие? Искате ли да се [...]

Главен секретар

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар. Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за [...]

Call Center Manager

Dear future Managers, TBI call center invites you to a one day challenging dynamic session where you may:Find out [...]