Управител на Областен информационен център ( по еврофондовете)
към Управител на ОИЦ Видин

Видин | От преди 16 дни | Бизнес и консултиране
ОИЦ Видин е финансиран по Проект „Областен информационен
център – Видин”. Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ   BG05SFOP001-4.001-0021-C01 от Оперативна
програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Община Видин. Основната дейност включва предоставяне на информация, комуникация и услуги на бенефициенти , граждани, медии  и широката общественост  относно влиянието на еврофондовете върху социално- икономическото развитие на област Видин. 

За Управител на ОИЦ Видин

Управител на ОИЦ Видин

ОИЦ Видин е изграден по Проект „Областен информационен център – Видин”. Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05SFOP001-4 [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Senior Marketing Еxpert

Здравейте, Казвам се Мариела Даскалова и съм Senior Marketing Expert в Кобилдър Интернешънъл. Всеки мой ден е изпълнен както с [...]

Мениджър Човешки ресурси

Здравей, млади човеко! Аз съм Даниела Йорданова – старши мениджър Обучение, дирекция Човешки ресурси във VIVACOM. По-долу можеш да се [...]

Мениджър нови канали за продажба

Здравей!Ако твоите интереси са в сферата на най-новия канал за продажби - електронната търговия, то можеш да кандидатстваш точно [...]