Управител на Областен информационен център ( по еврофондовете)
към Управител на ОИЦ Видин

Видин | От преди 84 дни | Бизнес и консултиране
ОИЦ Видин е финансиран по Проект „Областен информационен
център – Видин”. Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ   BG05SFOP001-4.001-0021-C01 от Оперативна
програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Община Видин. Основната дейност включва предоставяне на информация, комуникация и услуги на бенефициенти , граждани, медии  и широката общественост  относно влиянието на еврофондовете върху социално- икономическото развитие на област Видин. 

За Управител на ОИЦ Видин

Управител на ОИЦ Видин

ОИЦ Видин е изграден по Проект „Областен информационен център – Видин”. Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05SFOP001-4 [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Кмет

Кметът на община Габрово ръководи цялостната изпълнителна дейност на общината. При изпълнение на своите правомощия той е подпомаган от администрация [...]

Мениджър отдел "Обучение и развитие"

Пламена Янева е Мениджър отдел обучения в експертния център на AIG в София.   Екипът, който тя ръководи, разработва [...]

Мениджър "Автомобилно оборудване"

Заповядайте да прекарате един ден в направление „Автомобилно оборудване“, част от най-големия бизнес сектор на Група Бош! Ще се [...]