Управител на Областен информационен център ( по еврофондовете)
към Управител на ОИЦ Видин

Видин | От преди 140 дни | Бизнес и консултиране
ОИЦ Видин е финансиран по Проект „Областен информационен
център – Видин”. Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ   BG05SFOP001-4.001-0021-C01 от Оперативна
програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Община Видин. Основната дейност включва предоставяне на информация, комуникация и услуги на бенефициенти , граждани, медии  и широката общественост  относно влиянието на еврофондовете върху социално- икономическото развитие на област Видин. 

За Управител на ОИЦ Видин

Управител на ОИЦ Видин

ОИЦ Видин е изграден по Проект „Областен информационен център – Видин”. Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05SFOP001-4 [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Министър на туризма

Министърът на туризма осъществява държавната политика за развитието на сектора- екипът й изготвя законодателството в туризма, контролира спазването на правилата [...]

Супервайзор Продажби

Здравей!Ако твоите интереси са в сферата на Продажбите, то можеш да кандидатстваш точно за тази позиция!Ето как преминава [...]

Tax Compliance Officer

Задължения: Осчетоводява счетоводна информация в системата на ТМФ; Подпомага спазването на данъчното законодателство и изисквания за клиенти; Изготвя и [...]