Педагогически съветник
към Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Велико Търново | От преди 265 дни | Образование

Длъжността „педагогически съветник"  включва функции, свързани с консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото. Педагогическият съветник:

    - подготвя  предложения и участва в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците; 

        - консултира  ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересувани страни за преодоляване на проблеми, които се отразяват на обучението, възпитанието и социализирането на децата и учениците;

         - посредничи при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или друг педагогически специалист с родител както личностни, така и на ниво общност;

За Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, е с 99-годишна история. През 1919 г., след постъпки на Настоятелството на [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Директор, Изследователска и Развойна Дейност – Монте Карло базирани аналитични модели

Здравейте,Името ми е Иван Митов и позицията, на която работя е „Директор, Изследователска и Развойна Дейност – Монте Карло [...]

Digitalization researcher engineer

About coBuilder International coBuilder is a fast growing, international organization based in Oslo, Norway. We have been on the [...]

Мениджър нови канали за продажба

Здравей!Ако твоите интереси са в сферата на най-новия канал за продажби - електронната търговия, то можеш да кандидатстваш точно [...]