Педагогически съветник
към Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Велико Търново | От преди 22 дни | Образование

Длъжността „педагогически съветник"  включва функции, свързани с консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото. Педагогическият съветник:

    - подготвя  предложения и участва в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците; 

        - консултира  ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересувани страни за преодоляване на проблеми, които се отразяват на обучението, възпитанието и социализирането на децата и учениците;

         - посредничи при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или друг педагогически специалист с родител както личностни, така и на ниво общност;

За Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, е с 99-годишна история. През 1919 г., след постъпки на Настоятелството на [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Мениджър отдел "Обучение и развитие"

Пламена Янева е Мениджър отдел обучения в експертния център на AIG в София.   Екипът, който тя ръководи, разработва [...]

Data Scientist

Do you like solving puzzles? Do you like to be specific when it comes to numbers? Do you recognize patterns [...]

Директор, Изследователска и Развойна Дейност - Алфа Аналитики и Оптимизация

Здравейте,Името ми е Георги Митов и позицията, на която работя е „Директор, Изследователска и Развойна Дейност - Алфа Аналитики [...]