Педагогически съветник
към Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Велико Търново | От преди 208 дни | Образование

Длъжността „педагогически съветник"  включва функции, свързани с консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото. Педагогическият съветник:

    - подготвя  предложения и участва в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците; 

        - консултира  ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересувани страни за преодоляване на проблеми, които се отразяват на обучението, възпитанието и социализирането на децата и учениците;

         - посредничи при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или друг педагогически специалист с родител както личностни, така и на ниво общност;

За Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, е с 99-годишна история. През 1919 г., след постъпки на Настоятелството на [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Мениджър Логистика, Нестле Фабрика София

Управлява, ръководи и развива логистичните екипи във фабриката, за да осигури:ü  Детайлно планиране на производството по производствени линии.ü  Управление [...]

Accountant

Задължения: Осчетоводява счетоводна информация в системата на ТМФ; Подпомага изготвянето на банкови транзакции за клиенти на компанията; Подпомага изготвянето [...]

Management Associate

We are currently looking for two Management Associates who will rotate between different departments and units in the branch, obtaining [...]