Педагогически съветник
към Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Велико Търново | От преди 90 дни | Образование

Длъжността „педагогически съветник"  включва функции, свързани с консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото. Педагогическият съветник:

    - подготвя  предложения и участва в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците; 

        - консултира  ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересувани страни за преодоляване на проблеми, които се отразяват на обучението, възпитанието и социализирането на децата и учениците;

         - посредничи при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или друг педагогически специалист с родител както личностни, така и на ниво общност;

За Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, е с 99-годишна история. През 1919 г., след постъпки на Настоятелството на [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Маркетинг Мениджър

Здравейте,Казвам се Красимир Маринов и съм "Маркетинг Мениджър" - NN България. А Вие искате ли да бъдете "Маркетинг [...]

Мениджър екип, Връзки с клиенти и оперативна поддръжка B-One

Здравейте,Казвам се Мартин Грозданов и отговарям за Екипа по Бизнес и Техническа поддръжка на B-One – продукт на FactSet [...]

Accountant

Задължения: Осчетоводява счетоводна информация в системата на ТМФ; Подпомага изготвянето на банкови транзакции за клиенти на компанията; Подпомага изготвянето [...]