Министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
към Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз 2018

София | От преди 242 дни | Политика и държавна администрация

В края на месец юни 2018 г. приключи първото Българско председателство на Съвета на ЕС. Но до края на 2018 г. предстоят редица ангажименти, тъй като държавите членки от Трио председателството (Естония-България-Австрия) поддържат постоянен контакт в съответствие с подписаната от тях Програма на 23 юни 2017 г. в Брюксел. С Договора от Лисабон през 2009 г. работата на трите държави членки в тройката председателства е взаимосвързана, активна и в постоянна координация, която продължава понастоящем и ще приключи с обобщени резултати в края на 2018 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които се разглеждат от Съвета в рамките на 18-месечния период.

Функционалните задължения на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 не приключват с официалното приключване на Българското председателство 01.01.-30.06.2018 г., а с официалното приключване на Трио председателството, както е залегнало в практиката на Съвета на Европейския съюз и в програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. Трио Председателството се стреми да намира общи решения с цел изграждане на общо бъдеще и в съответствие с Римската декларация трите председателства работят съвместно и поддържат дебата относно бъдещето на ЕС и изпълнението на петте приоритета на Трио Програмата.


За Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз 2018

Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз 2018

С Решение на Народното събрание от 4 май 2017 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Кмет

Кметът на община Габрово ръководи цялостната изпълнителна дейност на общината. При изпълнение на своите правомощия той е подпомаган от администрация [...]

VFX Editing Department at Worldwide FX

Добре дошъл в "Manager for a Day"Запознай се с Николай Пачов - началник - отдел VFX Editing в Worldwide FXТук [...]

Financial Analyst – Capital Market Services

Задължения: Подпомага файлирането на счетоводни документи; Подпомага обработването на месечни счетоводни данни; Подпомага изготвянето на ежедневната кореспонденция до различни [...]