Accountant – Capital Market Services Specialist
към TМФ Сървисиз EООД

София | От преди 119 дни | Счетоводство и одит Финанси и инвестиции

Задължения:

  • Създава и поддържа електронна база за компютърно управление на портфолио от “Дружества със Специална Инвестиционна Цел” (ДСИЦ).
  • Изготвя (консолидирани) финансови, годишни както и други отчети свързани с ДСИЦ;
  • Подава нормативно установените отчети пред Европейската Централна Банка;
  • Изготвя файлове за одит и подпомага процеса на одит;
  • Въвежда и обработва информация относно ценните книжа и паричните потоци, предоставена от външни източници;
  • Осчетоводява и съгласува счетоводните сметки  съответствие с информация, предоставена от външни източници и/или получени потвърждения;


Изисквания:

  • много добро ниво на английски език
  • студент Счетоводството и/или Финанси
За TМФ Сървисиз EООД

TМФ Сървисиз EООД

With over 4,000 professionals working from more than 100 offices in more than 75 countries, TMF Group is a [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Мениджър Човешки ресурси

Здравей, млади човеко! Аз съм Даниела Йорданова – старши мениджър Обучение, дирекция Човешки ресурси във VIVACOM. По-долу можеш да се [...]

Директор, Изследователска и Развойна Дейност – Монте Карло базирани аналитични модели

Здравейте,Името ми е Иван Митов и позицията, на която работя е „Директор, Изследователска и Развойна Дейност – Монте Карло [...]

Директор, Изследователска и Развойна Дейност - Алфа Аналитики и Оптимизация

Здравейте,Името ми е Георги Митов и позицията, на която работя е „Директор, Изследователска и Развойна Дейност - Алфа Аналитики [...]