Accountant – Capital Market Services Specialist
към TМФ Сървисиз EООД

София | От преди 175 дни | Счетоводство и одит Финанси и инвестиции

Задължения:

  • Създава и поддържа електронна база за компютърно управление на портфолио от “Дружества със Специална Инвестиционна Цел” (ДСИЦ).
  • Изготвя (консолидирани) финансови, годишни както и други отчети свързани с ДСИЦ;
  • Подава нормативно установените отчети пред Европейската Централна Банка;
  • Изготвя файлове за одит и подпомага процеса на одит;
  • Въвежда и обработва информация относно ценните книжа и паричните потоци, предоставена от външни източници;
  • Осчетоводява и съгласува счетоводните сметки  съответствие с информация, предоставена от външни източници и/или получени потвърждения;


Изисквания:

  • много добро ниво на английски език
  • студент Счетоводството и/или Финанси
За TМФ Сървисиз EООД

TМФ Сървисиз EООД

With over 4,000 professionals working from more than 100 offices in more than 75 countries, TMF Group is a [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Мениджър на екип за управление на партньори

Здравейте,Казвам се Елица Димитрова и съм Мениджър на екип за управление на партньори в Ейч Пи Инк България. Ако [...]

Министър на външните работи

Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще се радва да си част от екипа й.

Кмет

Кметът на община Габрово ръководи цялостната изпълнителна дейност на общината. При изпълнение на своите правомощия той е подпомаган от администрация [...]