Мениджър на класна стая в час по предприемачество при учител по програмата на "Заедно в час"
към Фондация Заедно в час

София - област | От преди 310 дни | Образование

Мисията на Заедно в час е да осигури равен достъп до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. Ако и ти смяташ, че не е справедливо бъдещето на едно дете да зависи от подобни фактори, то със сигурност трябва да разбереш повече за Фондация "Заедно в час"!

ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA e неправителствена организация, която привлича нови хора в образователната система и ги подкрепя да преподават за две години в училищата с най-голяма нужда. Програмата подкрепя финансово и професионално както завършващи студенти от всякакви специалности, така и успешни  професионалисти от различни сфери да допринесат за положителна промяна в българското общество, докато развиват и усъвършенстват себе си.

Учителите на Заедно в час целят да преборят образователното неравенство като преподават общообразователни предмети на ученици от 1-ви до 12-ти клас, но също така работят целенасочено за развитие на уменията и нагласите, които са нужни на учениците от малки населени места и от нисък-социално икономически статус, така че да повярват в мечтите си и да намерят успешна бъдеща реализация.

 

Заповядай в класната стая на Василена Филимонова, учител по програма „Заедно в час“ и прекарай един ден с нея и учениците ѝ в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, гр. Костенец! Василена преподава предприемачество на 11 клас. Тя ни сподели, че ще се радва в класната ѝ стая да дойде човек, който да има опит в предприемачеството.


Ежедневни отговорности на Василена:

1.       Разписване на урочен план за всеки един час на базата на модела “Преподавай като лидер”, съобразен с визията за напредък на класа, която учителят създава в началото на учебната година. Урочният план включва както амбициозна цел за развиване на знания, така и цели за развиване и на конкретни умения и нагласи. Всичко това е разписано подобно на сценарий, който да бъде изпълнен в рамките на учебен час.

2.       Подготвяне на по-лесни и по-трудни задачи, така че учебният план да е подходящ за учениците на различно ниво (т.нар. „диференцирано преподаване“).

3.       Проверка на разбиране: всеки час учителят измерва напредъка по конкретната урочна цел в рамките на около 5 мин., така че да прецени дали учениците са я постигнали, дали им преподава на подходящо ниво и как да проведе по-ефективно следващия си час.

4.       Подготовка на материали за учебните часове.

5.       Извършване на административна училищна дейност (особено класни ръководители).

6.       Оценяване представянето през деня на учениците, нанасяне резултати в т.нар. „тракер“ и/или проверка на тетрадки/съчинения, домашни работи и т.н.

Няколко пъти седмично:

1.       Индивидуална работа с ученици след часовете.

2.       Организиране и провеждане на извънкласни дейности.

3.       Срещи с родители.

Други ангажименти:

1.     Работа по училищни проекти и други инициативи с цел мотивиране на учениците, ангажиране на целия учителски колектив, родителите, общността.

2.     Срещи с други учители, преподаващи сходни предмети, с цел обмен на опит и добри практики (членове на т.нар. „методическо обединение“).

3.     Срещи или общо планиране на уроци/събития с други учители на Заедно в час.

4.     Работа с координатор на Заедно в час – член на екипа на Заедно в час с повече опит в преподаването, който подкрепя учителя като посещава учебни часове и след това ги обсъжда с учителя - постига ли желания напредък с класа си, как върви работата му/й като цяло в училище; заедно набелязват следващи стъпки с цел постигане на постоянен прогрес и измерими резултати от страна на учениците.

5.     Участие в разнообразни обучения и събития с цел подкрепа, обмен на опит и самоусъвършенстване, организирани от Заедно в час.

Заедно с Василена  ще уточните непосредствено преди твоето гостуване в училище как то да е най-пълноценно за теб, за децата и за нея.

За Фондация Заедно в час

Фондация Заедно в час

Мисията на Заедно в час е да осигури равен достъп до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Team Leader Power Scheduling

Axpo delivers power. In Switzerland. In Europe. Axpo Trading is a Swiss energy company with local roots and a [...]

РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕХ „АЗОТНА КИСЕЛИНА“

       Ръководител цех „Азотна киселина“ – предизвикваме ви за един ден да заемете една [...]

Manager for a Day at Deloitte Bulgaria

If you would like to spend a day at Deloitte and learn more about its practices, please submit your application [...]