Мениджър качество
към ЛОМСКО ПИВО АД

Лом | От преди 310 дни | Хранително-вкусова промишленост

Създава оптимални условия и следи за нормалното функциониране на системата за контрол върху качеството на продукцията и влаганите суровини и материали при производството на пиво.

За ЛОМСКО ПИВО АД

ЛОМСКО ПИВО АД

Производство и реализация на пиво
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Ръководител Управление на качеството

Аз съм инж. Весела Гарабедян и съм Ръководител Управление на качеството в Дунапак Родина, гр. Пловдив.   Ако искате [...]

РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕХ „АЗОТНА КИСЕЛИНА“

       Ръководител цех „Азотна киселина“ – предизвикваме ви за един ден да заемете една [...]

Връзки с институциите

Работа по представителство и защита интересите на бизнеса пред държавните органи, неправителствени и браншови организации и партньори.