РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕХ „АЗОТНА КИСЕЛИНА“
към АГРОПОЛИХИМ АД

Варна | От преди 286 дни | Химия и металургия

       Ръководител цех „Азотна киселина“ – предизвикваме ви за един ден да заемете една от най-отговорните        производствени позиции в компанията ни:

-            ще се запознаете с организацията и контрола в една реална, съвременна инсталация за производство на        Азотна киселина;

 -         ще научите за иновативните методи за автоматизация на производствените процеси,         високотехнологичните машини и апарати, които се използват в химическата индустрия – турбини,         турбокомпресори, масообменно оборудване и други;

 -           само за един ден ще имате възможност да вземете участие в ежедневните срещи на екипа; в         решаването на конкретни производствени задачи; да помислите над различни технологични         предизвикателства.

         Готови ли сте да приемете това предизвикателство?

        Ние ви очакваме!За АГРОПОЛИХИМ АД

АГРОПОЛИХИМ АД

АГРОПОЛИХИМ АД е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие, в което работят 1000 души. Намира се в [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Manager

Dear Students,We would be glad to welcome four of you to our company on October 12. During the day [...]

Връзки с институциите

Работа по представителство и защита интересите на бизнеса пред държавните органи, неправителствени и браншови организации и партньори.

Ръководител Управление на качеството

Аз съм инж. Весела Гарабедян и съм Ръководител Управление на качеството в Дунапак Родина, гр. Пловдив.   Ако искате [...]