РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕХ „АЗОТНА КИСЕЛИНА“
към АГРОПОЛИХИМ АД

Варна | От преди 226 дни | Химия и металургия

       Ръководител цех „Азотна киселина“ – предизвикваме ви за един ден да заемете една от най-отговорните        производствени позиции в компанията ни:

-            ще се запознаете с организацията и контрола в една реална, съвременна инсталация за производство на        Азотна киселина;

 -         ще научите за иновативните методи за автоматизация на производствените процеси,         високотехнологичните машини и апарати, които се използват в химическата индустрия – турбини,         турбокомпресори, масообменно оборудване и други;

 -           само за един ден ще имате възможност да вземете участие в ежедневните срещи на екипа; в         решаването на конкретни производствени задачи; да помислите над различни технологични         предизвикателства.

         Готови ли сте да приемете това предизвикателство?

        Ние ви очакваме!За АГРОПОЛИХИМ АД

АГРОПОЛИХИМ АД

АГРОПОЛИХИМ АД е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие, в което работят 1000 души. Намира се в [...]
Вижте всички обяви

Препоръчани позиции

Мениджър Осигуряване на качеството – задължително владеене на английски език

Основни отговорности :-Осигуряване на пълно съответствие с изискванията за безопасност и качество на продукта по отношение на производството във фабриката [...]

Accounting and Reporting Manager

Dear future Managers, TBI accounting and reporting teams invite you to a one day challenging dynamic session where you [...]

Директор на банков клон

Искахме да разберем как преминава един работен ден на Директор на клон в Societe Generale Експресбанк и подготвихме следните въпроси:За [...]