Солвей България
Компания

София
Логистика и транспорт Маркетинг, реклама и PR

Теодора Борисова

Връзки с институциите


SOLVAY БЪЛГАРИЯ отговаря за маркетинга и продажбите на калцинирана сода, сода бикарбонат и калциев хлорид в Югоизточна Европа и Близкия Изток.  
Дружеството осъществява и логистиката на продажбите на групата Solvay в региона.
Дружеството участва активно в дейностите на група Solvay за устойчиво развитие с ангажименти в програмата “Responsible Care®” (Отговорност и грижа), чрез която химическата промишленост се ангажира да подобрява непрестанно постиженията си в здравеопазването, безопасността на труда и опазването на околната среда.

Нашите позиции