„Мениджър за един ден“ 2016 Вдъхнови бъдещето!


Разгледай организациите-домакини и техните позиции

Регистрирай се като ученик / студент

Искаш да разбереш кое е твоето призвание? Искаш да подобриш шансовете си да намериш стаж или да започнеш работа в някоя от най-успешните компании и организации? “Мениджър за един ден” е точно за теб!

Регистрирай се като организация-домакин

Искате да помогнете на хиляди мотивирани млади хора да открият своето призвание, да натрупат практически опит и да създадат контакти с реалния бизнес? Желаете да покажете на обществото как вашата организация е успешна и да разкажете за своите стандарти на работа и етика?

Последни позиции

гл. експерт обществени поръчки, дружества с общинско участие, категоризация на заведения и защита на потребителите

- Координира връзките с дружествата с общинско участие, осъществява контрол в зависимост от политиката на Общински съвет и кмета на [...]

Началник отдел "Местни данъци и такси"

- Ръководи и отговаря за дейността на отдела;- Изготвя анализи, прогнози, предложения за събирането и отчитането на приходите в [...]

гл. експерт "Образование"

Организира и ръководи работата в образованието;Разработва формулата за разпределение на делегираните бюджети на училищата и детските градини на територията [...]

Нашите спонсори

Благодарим на спонсорите и медийните партньори на „Мениджър за един ден“ 2016!